Miss Fix The Universe
HE
AR
EN

אנחנו מדברות על יופי אחר

בתחילת חודש דצמבר התקיימה באילת תחרות היופי מיס יוניברס.
בזמן שעיניהם של מיליוני צופים בעולם היו נשואות לישראל, חשבנו בשדולת הנשים שהגיעה העת להציג אלטרנטיבה - ״מיס פיקס דה יוניברס״ - במקום להתמקד ביופי חיצוני כקריטריון לשיפוט, אנחנו נציע לציבור בישראל ובעולם לכוון את הזרקור ליופי שמתחולל בעשייה החברתית, ולנשים שפועלות למען תיקון עולם - נשים המקדישות את חייהן למען קידום ערכי צדק חברתי, שוויון, קיימות זכויות אדם ועוד ועוד.
מאמצע נובמבר, במהלך שבועיים, נרשמו לאתר הפרויקט 243 פעילות חברתיות המובילות מיזמים מגוונים, ביקרו באתר כ- 65 אלף א.נשים ולמעלה מ 46 אלף הצבעות נרשמו לכל המיזמים.

ב-11 בדצמבר, ממש יממה לפני תחרות מיס יוניברס, התקיים אירוע השיא הראשון של הפרויקט ובו הוענקו מענקים כספיים וכלים עסקיים למיזמים שנבחרו ע״י ועדה מיוחדת.
אבל זו הייתה רק ההתחלה - בזכות הפרויקט ניתנה במה ציבורית חדשה לעשייה מדהימה של מאות נשים שבכל מובן – מתקנות את העולם.
על הצעדים הבאים לחיזוק וקידום העשייה החברתית המדהימה הזו נעדכן בקרוב,
בינתיים - אנחנו מזמינות אתכן ואתכם להתרשם ממאות הנשים המופלאות ומהמיזמים משני המציאות שהן מובילות.

243 אקטיביסטיות ומיזמים. חלקם חדשים חלקם ותיקים. כ- 65 אלף א.נשים ביקרו באתר ולמעלה מ 46 אלף הצבעות נרשמו.
צוות השיפוט ברשות השופטת בדימוס סביונה רוטלוי התחיל לעבוד. הוא קיבל אליו את רשימת 15 האקטיביסטיות שקיבלו את מירב ההצבעות (בנטרול כפולות). למען הסר ספק כל מועמדת המכהנת בתפקיד רשמי בשדולה לא תיכלל ברשימת המועמדות העוברות לצוות השיפוט. חנה רדו, גאות בהיותך בעשיריה הפותחת, בתמיכה הרחבה שקיבלת מהציבור, אוהבות אותך והשתתפותך במיזם חשובה, כמו גם כהונתך בוועד המנהל של שדולת הנשים.
צוות השיפוט יפעל בהתאם לקריטריונים באתר ובהתאם לתקנון והוא רשאי להוסיף לרשימה שהוא בוחן גם מיזמים שמניין הקולות שלהם היה נמוך יותר, בהתאם לשיקול דעתן ולעמידה בקריטריונים על מנת להבטיח את מגוון המיזמים שיעלו לגמר.

במוצאי שבת ה 11.12.21 בשעה 19:30 יתקיים במרכז פרס טקס בו יוכרזו המיזמים שיקבלו מימון. אנחנו עובדות סביב השעון על מנת לגייס חסויות לכמה שיותר מיזמים. לא כולן תקבלנה מימון, כולן כן מקבלות פה במה, ואנחנו מאמינות שמיס פיקס דה יוניברס רק בתחילת דרכה. הכוונה שלנו לגדול מפה ולהמשיך לפרויקטים נוספים.
ביחד נפעל לתיקון עולם

לצפייה בפרופיל
רתם ציפורי ואלאא מוראד -
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
Dr. Efrat Liani
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
Keren Golan
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
Maysa Teixeira Resende
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
Mira Smolarchik
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
Moran Broza
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
Rinat Look elhaik
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
Shari Mendes
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
Sharon Sorin
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
Shir Elkayam Luzzatto
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
Vered Cohen Barzilay
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
Yaffa Shoshani
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
אדווה בליימן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
אולה מעייני
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
אורית כהן
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
אורית זיו
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
אורית כהן
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
אורלי רוסטוקר-בלומנפלד
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
אורלי ארז -לחובסקי
אטיביסטיות בתחום הפלורליזם הדתי
לצפייה בפרופיל
אורלי פרוינד
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
אורנה היילינגר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
צפייה בפרופיל
איילת שטיינברג
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
איילת בן-צור ואתי לשם
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
צפייה בפרופיל
אילה דנינו
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
אילנה קוורטין
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
איריס שני
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
איריס שני
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
איריס שטרן לוי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
צפייה בפרופיל
אירית חוביץ
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
צפייה בפרופיל
אירית חומסי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
אלא חסונה
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
אלדר בן ארי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
אלה כהן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
אלה פרץ
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
אלונה אוזנה
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
אלימלך רוני ובריל רלי
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
אלין גרינברג
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
אלמז אגוצ'או אלמיתו זגייה
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
אלקיים אסתר
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
אלקס ריף
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
אמירה קאסם וחני סבג
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
אסנת מישאל
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
אסתר הרצוג
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
אפרת סוראקי
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
אפרת גבעתי
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
אפרת מימון
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
אריאלה רוזן חולוד עיוטי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
אריאן לב
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
בלוריה דיין
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
ג'סיקה נבו
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
גבריאל שיין מרקוביץ
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
גדיר האני
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
גל זגרון
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
גל סבו
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
גל מגן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
גלית בנגלס - דגת הזהב
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
גלית ליס
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
ג׳נה אלבז
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
צפייה בפרופיל
ג׳ני צ׳רווני
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
ד"ר אדוה ברקוביץ רומנו
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
דוד ישפה
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
דנה בן ברק
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
דנה אורקין
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
דנה כהן
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
דניאלה זלצר
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
דסש טהיי-מלס
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
דפנה פייזר
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
דקל זרד
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
ד״ר מאיה טורם
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
ד״ר מיכל ביטרמן
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
ד״ר קרן שגיב פרידגוט
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
הדס שמואלי
אטיביסטיות בתחום הפלורליזם הדתי
לצפייה בפרופיל
הדר קס
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
הילה שביב
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
הילה ורנר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
הילה נוה
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
הילה בקשי
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
הילה נגר חגית גיטה
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
חביבה אמתי
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
חגית גינזבורג
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
חגית קובה
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
חדוה רומנו
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
חוה קליין
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
חוי ארנפלד
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
חנה רדו
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
חנה קופר
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
חני לרמן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
צפייה בפרופיל
טל פרנס
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
טל מזור
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
טל ברייר בן מוחה
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
טל חמווי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
טל חלמיש
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
טל סיגלר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
טלי אהרנטל
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
טלי בראל הס
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
טלי נויה קדמון
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
טניה ז'לזניאק
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
יהודית אשר
אטיביסטיות בתחום הפלורליזם הדתי
לצפייה בפרופיל
יובי תשומה-כץ
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
יוכי רפפורט
אטיביסטיות בתחום הפלורליזם הדתי
לצפייה בפרופיל
יוסף מרים
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
יעל שרר
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
יעל הגוס
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
יעל גרינשפן
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
יעל הדס
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
יעל ורד
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
יעל הרבורגר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
יעל רם
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
יעל סלור
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
יעלי אטשטיין
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
יערה נשיא
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
יפעת וייס
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
כליל בנימיני
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
לאה פורשטט
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
לבנה שיפמן
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
צפייה בפרופיל
לורה גילינסקי
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
לי כהן
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
לי שריר
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
ליאת קרן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
ליאת זילברמן ומרי קסלר לופו
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
ליז אליאס
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
לילי בן עמי
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
לילך קרני - ניר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
לימור גרוס
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
לימור סגל
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
לירון נשיאל
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
לירון יוגב
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
מאיה רומן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
מאיה דורי חסידוב
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
מונא ערוק
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
מור דקל
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
מורן גודפרי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
מורן אלויה
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
מורן Moran ברוזה Broza
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
מזל שאול
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
מיה שהם
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
מיכאלה לוין שמיר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
מיכאלה ברקו
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
מיכל מטס-ליטמנוביץ
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
מירב לשם גונן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
מירי מרגלית ואורלי ליברמן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
מעין גולן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
מריה סיבק
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
מריה רדינסקי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
מרינה קיגל
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
נאהד כנעאן
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
נאוה סברסקי סופר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
נבילה אספניולי
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
נגה טל
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
נועה עמית
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
נופר דרוקמן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
נופר הוד
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
נחמה דיכנה
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
נטע שרייבר גמליאל
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
נטע בלום
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
ניצן קיש בלן WONDER JEWEL
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
נעה גסטפרוינד
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
נעמה ויינטר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
נעמה זקס
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
נעמה משלי לוי ושרון פוסט רצבי
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
נעמי קומלוש כספי
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
נעמי מרמון גרומט
אטיביסטיות בתחום הפלורליזם הדתי
לצפייה בפרופיל
נשים נגד אלימות wavo
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
סיגלית לוי
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
סמדר גנזי
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
צפייה בפרופיל
סנדי ממיסטבלוב ויעל ארבר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
ספא יונס
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
צפייה בפרופיל
ספיר אלקובי
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
עדי גרינברגר
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
עדי יחזקאלי
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
עדי משמור ברודצקי
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
עדי מוהל
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
עדי שולב
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
עדי אוסטרי מטלון, יפעת טל וריטה גלפרין-גולשטיין שותפות
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
עדית ומיטל רומנו ובן ארי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
עו"ד נטלי אולשנצקי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
עינת גורמן
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
עמותת פרוומן
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
ענבל רייכלר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
ענבר ברגר
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
ענת אברהמי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
עפרה אברמוביץ
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
פארן רז
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
פידא שחאדה
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
צפייה בפרופיל
פייני סוקניק
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
פליאה קטנר
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
צופית גורדון
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
ציונה דסטה נגה
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
ציפי גלעד
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
צמרת אביבי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
קורל דרליצ'מן
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
קים חביב
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
קרין אהרון
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
קרן ביתן שמש
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
קרן וטל
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
קרן גרינבלט סגמן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
קרן אור ארזי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
רויטל ברילנשטיין
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
רוית דדון
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
רוני בן-עמי
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
צפייה בפרופיל
רוני כהן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
רוני (פנטנש) מלכאי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
רוני ארז ותמרה שרון רוס
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
רוני-לי סנה
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
רונית קופר
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
רונית שובל
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
רונית רביב
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
רותי שינפלד
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
צפייה בפרופיל
רותי תל אביבי
אטיביסטיות בתחום הפלורליזם הדתי
לצפייה בפרופיל
רחלי אשוול
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
רחלי מלכאי טדסה
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
ריבי נסים
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
רעות נגר קסלברנר
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
צפייה בפרופיל
רעות נגר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
שגית זילברברג
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
שי קפלן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
שימרית קטש
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
שירה אטינגר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
שירה ג׳רג׳י
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
שירי מיכאילוביץ׳
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
שירי שם טוב
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
צפייה בפרופיל
שירי מור אייזן
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
שירית כשר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
שירלי זילבר
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
שירלי שפירא ד"ר
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
שירן מלמדובסקי סומך
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
שלומית ולך מזור ואפרת בינשטוק גרסטנהבר
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
שלי רפופורט והילה די קאסטרו
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
שלי בן זאב זוס
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
שלי אברהם
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
צפייה בפרופיל
שני ביבי
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
שני טל
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
שרון איתן
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
שרון מרק
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
לצפייה בפרופיל
שרית צאיג יפית אלפרסון אלמליח
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
תחיה בן צור
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
תמי מרגלית
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
תמר שלייר
אקטיביסטיות סביבתיות
לצפייה בפרופיל
תמר שירי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
תמר שוורץ
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
תמר אגמון
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
לצפייה בפרופיל
תני רוטמן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
לצפייה בפרופיל
תקוה ברכה
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי

ערב השיא הראשון של ״מיס פיקס דה יוניברס״, 11 בדצמבר 2021.

... ...
כמעט 170 שנים לאחר תחרות היופי הראשונה, הגיע הזמן שנחשוב כולנו-בשביל מה בעצם אנחנו צריכות אותן? מאחורי המהפכה הפמיניסטית עומדות לא מעט הצלחות- מזכות ההצבעה, זכות האישה על גופה, סוגיות של שוויון בשכר ובשוק התעסוקה, וכמובן, מהפיכת מי טו.
מוזמנות לצפות בהרצאתה של מיכל שמיר ראש החוג לאומנות במכללת ספיר בהרצאה על יופי נשי "מהמבט הגברי – למחאה הנשית"

קריטריונים

הערכת המיזם על-ידי ועדת השיפוט תיעשה בהתאם לקריטריונים הבאים:
אימפקט
30%
היקף הציבור המושפע\ת מהפעילות
עומק ההשפעה
טווח הזמן להשפעה
היתכנות
30%
ההסתברות שהפעילות תביא לתוצאה המקווה
האם יש מקורות תמיכה זמינים\מובטחים
חדשנות
30%
האם יש בפעילות בשורה חדשה, פתרון שונה לבעיה ישנה
האם זו פעילות ראשונה של האקטיביסטית או הצוות
מגדר
10%
האם הפעילות בוחנת ומתייחסת להשפעה המגדרית, כלומר תורמת לקידום שיוויון מגדרי
... ...

(243) האקטיביסטיות

אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה רתם ציפורי ואלאא מוראד -
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי Dr. Efrat Liani
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי Keren Golan
אקטיביסטיות סביבתיות Maysa Teixeira Resende
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי Mira Smolarchik
אקטיביסטיות סביבתיות Moran Broza
אקטיביסטיות סביבתיות Rinat Look elhaik
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי Shari Mendes
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט Sharon Sorin
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי Shir Elkayam Luzzatto
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי Vered Cohen Barzilay
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי Yaffa Shoshani
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי אדווה בליימן
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה אולה מעייני
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט אורית כהן
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה אורית זיו
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה אורית כהן
אקטיביסטיות סביבתיות אורלי רוסטוקר-בלומנפלד
אטיביסטיות בתחום הפלורליזם הדתי אורלי ארז -לחובסקי
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה אורלי פרוינד
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי אורנה היילינגר
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט איילת שטיינברג
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט איילת בן-צור ואתי לשם
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי אילה דנינו
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה אילנה קוורטין
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי איריס שני
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי איריס שני
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי איריס שטרן לוי
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט אירית חוביץ
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי אירית חומסי
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט אלא חסונה
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי אלדר בן ארי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי אלה כהן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי אלה פרץ
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט אלונה אוזנה
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה אלימלך רוני ובריל רלי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי אלין גרינברג
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי אלמז אגוצ'או אלמיתו זגייה
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה אלקיים אסתר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי אלקס ריף
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט אמירה קאסם וחני סבג
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי אסנת מישאל
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי אסתר הרצוג
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט אפרת סוראקי
אקטיביסטיות סביבתיות אפרת גבעתי
אקטיביסטיות סביבתיות אפרת מימון
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי אריאלה רוזן חולוד עיוטי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי אריאן לב
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי בלוריה דיין
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי ג'סיקה נבו
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי גבריאל שיין מרקוביץ
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי גדיר האני
אקטיביסטיות סביבתיות גל זגרון
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה גל סבו
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי גל מגן
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט גלית בנגלס - דגת הזהב
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט גלית ליס
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי ג׳נה אלבז
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה ג׳ני צ׳רווני
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה ד"ר אדוה ברקוביץ רומנו
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה דוד ישפה
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי דנה בן ברק
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה דנה אורקין
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט דנה כהן
אקטיביסטיות סביבתיות דניאלה זלצר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי דסש טהיי-מלס
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה דפנה פייזר
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה דקל זרד
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה ד״ר מאיה טורם
אקטיביסטיות סביבתיות ד״ר מיכל ביטרמן
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט ד״ר קרן שגיב פרידגוט
אטיביסטיות בתחום הפלורליזם הדתי הדס שמואלי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי הדר קס
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה הילה שביב
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי הילה ורנר
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה הילה נוה
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט הילה בקשי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי הילה נגר חגית גיטה
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה חביבה אמתי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי חגית גינזבורג
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט חגית קובה
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי חדוה רומנו
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט חוה קליין
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה חוי ארנפלד
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט חנה רדו
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה חנה קופר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי חני לרמן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי טל פרנס
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט טל מזור
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט טל ברייר בן מוחה
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי טל חמווי
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט טל חלמיש
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי טל סיגלר
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה טלי אהרנטל
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט טלי בראל הס
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי טלי נויה קדמון
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה טניה ז'לזניאק
אטיביסטיות בתחום הפלורליזם הדתי יהודית אשר
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה יובי תשומה-כץ
אטיביסטיות בתחום הפלורליזם הדתי יוכי רפפורט
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה יוסף מרים
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה יעל שרר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי יעל הגוס
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה יעל גרינשפן
אקטיביסטיות סביבתיות יעל הדס
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי יעל ורד
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי יעל הרבורגר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי יעל רם
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי יעל סלור
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט יעלי אטשטיין
אקטיביסטיות סביבתיות יערה נשיא
אקטיביסטיות סביבתיות יפעת וייס
אקטיביסטיות סביבתיות כליל בנימיני
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט לאה פורשטט
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט לבנה שיפמן
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט לורה גילינסקי
אקטיביסטיות סביבתיות לי כהן
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט לי שריר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי ליאת קרן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי ליאת זילברמן ומרי קסלר לופו
אקטיביסטיות סביבתיות ליז אליאס
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט לילי בן עמי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי לילך קרני - ניר
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט לימור גרוס
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי לימור סגל
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט לירון נשיאל
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה לירון יוגב
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי מאיה רומן
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה מאיה דורי חסידוב
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי מונא ערוק
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי מור דקל
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי מורן גודפרי
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט מורן אלויה
אקטיביסטיות סביבתיות מורן Moran ברוזה Broza
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי מזל שאול
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט מיה שהם
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי מיכאלה לוין שמיר
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה מיכאלה ברקו
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט מיכל מטס-ליטמנוביץ
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי מירב לשם גונן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי מירי מרגלית ואורלי ליברמן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי מעין גולן
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט מריה סיבק
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי מריה רדינסקי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי מרינה קיגל
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה נאהד כנעאן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי נאוה סברסקי סופר
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה נבילה אספניולי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי נגה טל
אקטיביסטיות סביבתיות נועה עמית
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי נופר דרוקמן
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט נופר הוד
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה נחמה דיכנה
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט נטע שרייבר גמליאל
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי נטע בלום
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה ניצן קיש בלן WONDER JEWEL
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט נעה גסטפרוינד
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי נעמה ויינטר
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה נעמה זקס
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה נעמה משלי לוי ושרון פוסט רצבי
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה נעמי קומלוש כספי
אטיביסטיות בתחום הפלורליזם הדתי נעמי מרמון גרומט
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה נשים נגד אלימות wavo
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה סיגלית לוי
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה סמדר גנזי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי סנדי ממיסטבלוב ויעל ארבר
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט ספא יונס
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט ספיר אלקובי
אקטיביסטיות סביבתיות עדי גרינברגר
אקטיביסטיות סביבתיות עדי יחזקאלי
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה עדי משמור ברודצקי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי עדי מוהל
אקטיביסטיות סביבתיות עדי שולב
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי עדית ומיטל רומנו ובן ארי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי עו"ד נטלי אולשנצקי
אקטיביסטיות סביבתיות עינת גורמן
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה עמותת פרוומן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי ענבל רייכלר
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט ענבר ברגר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי ענת אברהמי
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה עפרה אברמוביץ
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי פארן רז
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי פידא שחאדה
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי פייני סוקניק
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה פליאה קטנר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי צופית גורדון
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי ציונה דסטה נגה
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי ציפי גלעד
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי צמרת אביבי
אקטיביסטיות סביבתיות קורל דרליצ'מן
אקטיביסטיות סביבתיות קים חביב
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה קרין אהרון
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי קרן ביתן שמש
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי קרן וטל
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי קרן גרינבלט סגמן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי קרן אור ארזי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי רויטל ברילנשטיין
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט רוית דדון
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה רוני בן-עמי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי רוני כהן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי רוני (פנטנש) מלכאי
אקטיביסטיות סביבתיות רוני ארז ותמרה שרון רוס
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה רוני-לי סנה
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה רונית קופר
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה רונית שובל
אקטיביסטיות סביבתיות רונית רביב
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי רותי שינפלד
אטיביסטיות בתחום הפלורליזם הדתי רותי תל אביבי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי רחלי אשוול
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי רחלי מלכאי טדסה
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט ריבי נסים
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט רעות נגר קסלברנר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי רעות נגר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי שגית זילברברג
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי שי קפלן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי שימרית קטש
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי שירה אטינגר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי שירה ג׳רג׳י
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה שירי מיכאילוביץ׳
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה שירי שם טוב
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט שירי מור אייזן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי שירית כשר
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט שירלי זילבר
אקטיביסטיות סביבתיות שירלי שפירא ד"ר
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט שירן מלמדובסקי סומך
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט שלומית ולך מזור ואפרת בינשטוק גרסטנהבר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי שלי רפופורט והילה די קאסטרו
אקטיביסטיות סביבתיות שלי בן זאב זוס
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי שלי אברהם
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט שני ביבי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי שני טל
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה שרון איתן
אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט שרון מרק
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה שרית צאיג יפית אלפרסון אלמליח
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי תחיה בן צור
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה תמי מרגלית
אקטיביסטיות סביבתיות תמר שלייר
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי תמר שירי
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי תמר שוורץ
אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה תמר אגמון
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי תני רוטמן
אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי תקוה ברכה