Miss Fix The Universe

שירה ג׳רג׳י

  • תחום : אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
  • איזור : צפון
  • שם האירגון : נשי אישי המקום שלך להיות
  • שם המיזם : מרחב נשים קהילתי
  • שלב : פעיל מספר שנים

מיזם

מרחב הנשים הקהילתי "נשי אישי - המקום שלך להיות" הוא מקום בו קורים קסמים בכל רגע. קהילת מנטוריות  "לפחות ילדה אחת" שמלווה נערות נפגעות תקיפה מינית.

רשת חוסן גלילית - HOPE מוקד טלפוני שנותן מענה לנערות ונשים בכל הגליל.

חנות "בוטיק" קהילתית בה כולם יכולים להתחדש בכמה שקלים בלבד עם פרוייקט למיחדוש בגדים ועידוד תעסוקה.

קהילת מנטוריות שמלווה צעירות בסיכון.

מחסן למוצרי הגיינה וטיפוח FOR U, לנערות ונשים נזקקות ממנו כל אחת יכולה לקבל את כל מה שהיא צריכה ורוצה ללא עלות והוא מתרחב ומופיע את עצמו בבתי ספר ומקומות נוספים.

קהילת מתנדבות שמלווה קשישות עריריות

מרחב טכנולוגי עבור כל אותן שמעולם לא הדליקו מחשב והחלומות שלהן נגמרים בקופסת קוטג׳.

חדר טיפולים מדהים ומלטף.

אנחנו מלוות נשים לבתי המשפט, למשטרה ולבתי החולים תוך שאנחנו מקדימות להן תורים. 

הוצאת נשים וילדיהן ממעגלי האלימות כולל מימון דירת קלט, טיפולים וליווי

"בריאה", מרכז לתמיכה וסיוע למתמודדות עם סרטן בגליל ובגולן.

אימפקט החברתי

יצירת רשת חוסן קהילתית לנשים תוך מתן מענים ודילוג על חסמין בירוקרטיים

חזון

מרחבים נוספים בכל הארץ שיאפשרו לכל אישה להיות חלק מרשת כזו.


התכנות כלכלית

למיזם התכנות כלכלית מהשכרת המקום, מכירת שירותים ומוצרים

השפעה מגדרית

השפעה מגדרית חד משמעית ומדוייקת

שיתוף הפרופיל