Miss Fix The Universe

שירה אטינגר

  • תחום : אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
  • איזור : מרכז
  • שם האירגון : משלבים ידיים
  • שם המיזם : מיזם לקידום השילוב בישראל
  • שלב : פעיל מספר שנים

מיזם

משלבים ידיים נוצרה על מנת להשפיע על החינוך בישראל ולקדם שיויון הזדמנויות לכלל התלמידים. בעזרת חממה טכנולוגית של משרד החינוך יצרנו כלי טכנולוגי אשר מחבר בין כלל המורים העובדים עם התלמיד. בנוסף הכלי מכיל מידע ספציפי ומקדם על התלמיד. כיום אנחנו בתוך פיילוט בבתי הספר ורוצים להצליח לקדם את המיזם למען העברה רחבה יותר הכוללת הפנמה של גישה מכילה הרואה כל פרט כיחיד ומיוחד ולא מגדירה על פי השונה. 

אימפקט החברתי

בעזרת הפעילות של 'משלבים ידיים' מורים ותלמידים יקבלו יותר את השונה וייתנו לו מקום שיאפשר להם בתור בוגרים להכיר אנשים כמכלול שלם הכולל קשיים וחוזקות יחד. אנו עובדים על מנת ש'משלבים ידיים' תכנס לכל בית ספר בישראל ותאפשר לכל אחד/ אחת שוויון הזדמנויות מלא. 

חזון

אנחנו רוצים להגיע לכל בית ספר בישראל ולקיים חשיבה מחודשת.

בשנה"ל הבאה אנחנו מתכננים לעבוד עם רשות אחת לפחות כדי להוכיח את יכולת ההצלחה לצד אפשרות של התרחבות רבה בזמן קצר.  

התכנות כלכלית

למיזם ישנה היתכנות כלכלית בארץ ובחו"ל. 

השפעה מגדרית

המיזם אינו מושפע מגדרית אך יכול לתרום גם בתחום זה מתוך ראיה רחבה הרואה את התלמיד כשלם הכולל מגוון תכונות אשר אינן מגדריות.

שיתוף הפרופיל