Miss Fix The Universe

נועה עמית

  • תחום : אקטיביסטיות סביבתיות
  • איזור : ארצית
  • שם האירגון : #לא_קונות_חדש
  • שם המיזם : לא לקנות חדש
  • שלב : פעיל מספר שנים

מיזם

אני וחברה החלטנו להפסיק לקנות חדש וללמוד להשתמש במה שיש. 
בעיקר מתמקדות בתחום האופנה. תעשיית האופנה היא מהמזהמות ביותר שיש ואנחנו מעודדות קניית ביגוד יד שניה, מארגנות מסיבות החלפה, מוסרות למי שצריך ומגלגלות את הקיים. יש פה חיסכון אדיר של משאבים ואנרגיה סביבתית. כמובן שמעלות המון לרשתות החברתיות במטרה לעודד את העוקבות והעוקבים לעסוק גם הם. יש לזה השפעה עצומה עד כה. 

אימפקט החברתי

עד כה, מאות נשים וגברים נחשפו לרעיון והתחילו ליישם, רבים מארגנים בעצמם מסיבות החלפה, מסייעים לנו באיסופים, משתמשים בעצמם בקיים. נסחכו מאות ואלפי טונות של חומרי גלם מזהמים, מים, כותנה ועוד. 

חזון

המשך קיום הרעיון, עידוד מסיבות החלפה נוספות, מיסוד הפרוייקט, ניהול שלו בתור ארגון מסודר כי כרגע מתבצע כתחביב. 

התכנות כלכלית

בהחלט. ניהול נכון ויעוץ עסקי יכולים להניב לו הצלחה גדולה. 

השפעה מגדרית

עד כה יש יש רוב ניכר של 95% נשים במיזם ובמסיבות ההחלפה שלנו
שיתוף הפרופיל