Miss Fix The Universe

רויטל ברילנשטיין

  • תחום : אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
  • איזור : ארצית
  • שם האירגון : האגודה לצדק חלוקתי
  • שם המיזם : צדק חלוקתי במשאבי קרקע וסביבה בישראל בניית קהילה ויצירת שיתופי פעולה
  • שלב : פעיל מספר שנים

מיזם


האגודה לצדק חלוקתי הוקמה ב2004 ומאז ועד היום פועלת לקידום ניהול והקצאה צודקים, שקופים ושוויוניים של משאבי קרקע וסביבה בישראל, מתוך החשיבות החברתית העצומה של משאבים אלוקרקע היא משאב ראשוני ורב-ערך. לזכויות בקרקע ובמשאביה - כמו קרקע, מים, גז, מחצבים ודיור - יש ערך כלכלי וחברתי ניכר, במיוחד בישראל בה משאבי הקרקע מצומצמים.

המדיניות הקובעת את מערך הזכויות במשאבים אלו משפיעה,  באופן מרחיק לכת על החברה, הסביבה, הכלכלה והמשפט. יש לזכור שחלוקת משאבים הוגנת היא אחד התנאים הבסיסיים לשוויון הזדמנויות בכל תחומי החייםחרף זאת, מדיניות המשאבים בישראל - בה 92% מהקרקעות הן בבעלות ציבורית - מנוהלת ונקבעת באופן שאינו שקוף, אינו דימוקרטי ואינו נגיש לציבור. כתוצאה מכך מועברים לעתים משאבי קרקע וסביבה - כלומר נכסים ציבוריים - לבעלי הון או לקבוצות אינטרסים וננקטת מדיניות מפלה.  

האגודה לצדק חלוקתי מבקשת לתקן מצב זה. היא פועלת לקידום שקיפות, עוקבת אחרי ניהול המשאבים, פועלת משפטית נגד החלטות ספציפיות ומדגישה שיקולים של צדק ושוויון בקביעת המדיניות הקרקעית, מקדמת שיתופי פעולה, הנגשת המידע שבידיה ובניית קהילת תוכן

אימפקט החברתי

האגודה הינה ארגון משפטי ומחזיקה בידע משפטי ייחודי ומומחיות בתחום המקרקעין והקצאת משאבי טבע וסביבה (כגון: משאב הקרקע, משאב הגז, משאב המים, מחצבים והמדיניות בנוגע למשאבים אלה וכן משאבים נוספים, דיור וכו. )

בתחום המקרקעין ומשאבי הטבע והסביבה יש חוסר שקיפות והמידע לא נגיש ולא בהיר. האגודה לצדק חלוקתי הינה הגוף היחידי שמתמצא בעבודה רשות מקרקעי ישראל ועוקב באדיקות אחר ההחלטות והמדיניות. האגודה נדרשת להופיע בועדות מקצועיות ולשתף במידע שבידיה, לתת הרצאות לתלמידים וסטודנטים, להופיע מול ועדות גבולות ולהציע מודלים חלופיים למרחב הוגן יותר ועוד.

לאגודה המון ידע מקצועי ומשפטי בתחום המקרקעין ומשאבי הטבע והסביבה שהיא מעוניינת להנגיש לציבור ולקדם שיתופי פעולה. 
האגודה מעוניינת להעלות את המודעות ולהעניק לציבור ידע ורעיונות בכדי לקדם את מטרותיה בעזרתו.

פעילות האגודה מסייעת לשכבות שלמות באוכלוסיה ולהגדלת הקופה הציבורית והינה בלעדית וייחודית. 

לאגודה פוטנציאל לייצר שינוי משמעותי ולהטיב עם החברה הישראלית, ובעיקר עם שכבות נזקקות, מגזרי מיעוטים, נשים ועוד. 

האגודה מעוניינת להקים בסיס נתונים בכדי לייצר קהילת תוכן וסוכני שינוי ובכדי לקדם את מטרותיה ורעיונותיה. 

חזון

נעים מאוד, אני רויטל ברילנשטיין. עו"ד באגודה לצדק חלוקתי מזה 16 שנים ובשנתיים האחרונות גם מנהלת האגודה. אני מאוד אוהבת את פעילות האגודה ומטרותיה ומאמינה באפשרות שלה לקדם שינוי משמעותי בחברה הישראלית, לסייע ולהעצים שכבות מוחלשות ולקדם את הטוב.

החזון שלי בשנתיים האחרונות הוא להקים קהילה של צדק חלוקתי במשאבי הטבע שלנו, להעניק מידע וכלים משפטיים,  לסייע למגזרים מוחלשים ליצר שינוי, לקדם חשיבה מאחדת בין המגזרים השונים וסולידריות חברתית, להטיב עם החברה כולה, עם נשים בפרט ועם השכבות שזקוקות לסיוע.

לצורך כך, אנו מקדמים פרויקטים ארציים ומספר פרויקטים אזורים (פרויקט בעכו שמטרתו בניית קהילת נשים ומתן הכשרות בתחום הדיור והתכנון וכן פרויקט בנגב בשיתוף קבוצת מרחב אזורי בנגב שמעודד חלופות למרחב אזורי הוגן יותר וייצוג מול ועדות הגבולות ועוד). 

שמדובר על משאבי הקרקע והסביבה לרוב מדובר בנושאים שאינם "סקסים" שקשה להשיג עבורם מימון . בנוסף מדובר בנושאים הנופלים "בין הכסאות" שהציבור בכללותו נפגע ולא אדם ספציפי.

האגודה לצדק חלוקתי מנסה לשמור על משאבי הקופה הציבורית המצומצמת בכדי להטיב עם הציבור בכלל, עם מגזרים מוחלשים ובכדי למנוע מתן העדפות עודפות למגזרים מבוססים. בנוסף האגודה מעודדת חשיבה מאחדת שוויונית וצודקת יותר ששמה את כל מגזרי החברה הישראלית לנגד עיניה ומקדמת פרויקטים אזוריים לחלוקה צודקת יותר של הכנסות בקרקע (לדוגמה ייצוג מול ועדות הגבולות והצעת מודלים אזוריים)

החזון שלי להגדיל את פעילות האגודה לצדק חלוקתי באמצעות יצירת קהילת תוכן ארצית וקהילות מקומיות של צדק חלוקתי במשאבי הטבע, לחלוק עימה את המידע המשפטי הייחודי והמקצועי שלנו, ליצר שיתופי פעולה נוספים, לקדם חשיבה מאחדת בין מגזרי החברה הישראלית, לקדם שקיפות ושיתוף בקבלת החלטות הנוגעות למשאבי קרקע וסביבה, לקדם שיתופי פעולה בין אזוריים ובין מגזרים ולהמשיך לקדם פרויקטים שיטיבו עם החברה כולה. 

כיום האגודה הינה ארגון קטן יעיל, מקצועי ופעיל מאוד. לאגודה שני עובדים בשכר והיא מקדמת שיתופי פעולה עם  כ1000 חברים, בשיתופי פעולה בפרויקטים שונים חלקם הנגשת מידע, חלקם מקומיים וחלקם ארציים, (יש פרויקט בנגב עם קבוצת מרחב אזורי הוגן, יש פרויקט בעכו של בניית קבוצת נשים ערביות והעצמתן בתחום הדיור והתכנון וישנם פרויקטים ארציים של מעקב החלטות רשות מקרקעי ישראל בנושא קרקעות,סולאריים, מחקר דיור וכו') ברצוני להגדיל את התקציב ואת הצוות  בשכר בכדי שנוכל להגדיל את שיתופי הפעולה ל- 5000 חברים נוספים לפחות ולהמשיך לקדם חברה טובה וצודקת יותר למען שכבות נזקקות ולמען הדורות הבאים.

תודה רבה 

התכנות כלכלית

פעילות האגודה מבוקשת מאוד ומפאת כוח האדם המצומצמם שברשותינו איננו מצליחים לעמוד בביקוש הגבוה

האגודה חוסכת למדינה בפעילותה עשרות מיליוני ש"ח בשנה ואף יותר ומגדילה בכך את הקופה הציבורית. כך לדוגמה בביטול החלטות שמעניקות הטבות כלכליות של עשרות מליארדי ש"ח למגזרים מסויימים בחברה וקבוצות בעלות הון , בעתירות שהוגשו , בניירות עמדה ובפעילות משותפת עם הקבוצות שהיא חברה בהן. בנוסף הצעת מודלים חלופיים למרחב מסייעת למגזרים שונים בחברה ומקדמת את התקציבים וההכנסות שהם מקבלים

למיזם היתכנות כלכלית רבה ואפשרות ליצירת שיתופי פעולה נרחבים שקיום לא ממומשים בשל כוח האדם המצומצם והקושי גם לגייס משאבים וגם לעבוד. עבודת האגודה רלוונטית לראשי רשויות, מגזרים שלמים ( לדוגמה המגזר העירוני, מגזרי מיעוטים, מגזרים מוחלשים, פריפריה, מיעוטים, נשים וכו ). ניתן גם לחשוב על שיתופי פעולה עם המגזר העסקי (מיזמים סולאריים משותפים בין המגזר העירוני והחקלאי וכו) .עבודת האגודה חשובה עבור רשות מקרקעי ישראל, משרד הפנים, משרד החקלאות,משרד האנרגיה, ישנו ביקוש גבוה למתן הרצאות לסטודנטים, תלמידים, וכו'.

למיזם היתכנות כלכלית ופוטנציאל כלכלי עצום ובלתי ממומש 

השפעה מגדרית

בניית קהילה לצדק חלוקתי במשאבי קרקע וסביבה בישראל ישנה השפעה מגדרית נרחבת. פרויקט אחד שאנו מקדמים הינו בעכו, שם בהמשך לפרויקט בניית קהילה לצדק חלוקתי - נבנתה קבוצה של נשים ערביות שמקבלות הכשרות בנושא דיור ותכנון  והעצמה. הקבוצה מגובשת והפגישות מוצלחות מאוד וכעת אנו מנסים לאתר עבורה הפעילות העתידית שם המשך מימון (הפרויקט ממומן על ידי האיחוד האירופי למספר מספגשים וברצוננו להשיג מימון למפגשים נוספים)

ככל שהמיזם יגדל כך יתאפשרו יותר פרויקטים דומים. 

שיתוף הפרופיל