Miss Fix The Universe

יוכי רפפורט

  • תחום : אטיביסטיות בתחום הפלורליזם הדתי
  • איזור :
  • שם האירגון : נשות הכותל
  • שם המיזם : מאבק על זכויות תפילה לנשים בכותל המערבי
  • שלב : פעיל מספר שנים

מיזם

מאז 1988 נשות הכותל פועלות על מנת לאפשר לכל נערה ואשה להתפלל בקול רם בכותל עם טלית, תפילין וספר תורה.

ההתנגדות נגד תפילות הארגון מעולם לא הייתה דתית, אלא נגד המימד ההצהרתי. מעצבי ההלכה, גברים לפני 2000 שנה, פירשו את ההלכה בצורה כזאת שמדירה נשים מעולם ההלכה הדתי-פומבי.

גם כיום מנסים למנוע מנשים גישה ליהדות בה יש להן חלק שווה ופעיל. המאבק של נשות הכותל הוא על המימד הדתי-ציבורי.

חוקית, לאחר שנים של מאבק, החל משנת 2013 החוק מתיר לנשים להתפלל קול רם עם טלית ותפילין. המאבק העיקרי הוא על קריאה בספר התורה או יישומו של מתווה הכותל: הכשרת רחבת תפילה שלישית ראויה לציבור היהודי ליברלי ונשות הכותל עם תקצוב מדיני וניהול על ידי נשות הכותל והזרמים הליברלים.

אימפקט החברתי

נשות הכותל פועלות בכותל המערבי כאשר האימפקט הוא רחב הרבה יותר. מטרות המשנה של הארגון הן להעצים נערות ונשים לקחת חלק פעיל בחיי הדת. שתהיה מי שתציע להן לקחת חלק בעולם הרוחני-יהודי ושידעו שעולם זה שייך גם להן.

מטרתנו אינה להחזיר בתשובה, אלא שכל אחת תדע שהזכות היא גם שלה ושאף אחד לא ידיר אותה מחיי הדת.

אנחנו מקיימות דוכני תפילין אשר מאפשרים לנערות ונשים לראשונה להתעטף בטלית ולהניח תפילין, דוכנים בסוכות שמאפשרים לנשים ליטול 4 מינים (לולב ואתרוג, מצוות החג), מעודדות קריאה בתורה וחגיגת בת מצווה ועוד.

אנחנו מעוניינות לחנך שיש יותר מדרך אחת להיות יהודי ויהודיה. דרך בה נשים שוות.

חזון

החזון, אותו פיתחתי וממשיכה לפתח הוא להגיע לכלל המכינות הקדם צבאיות בישראל ולדבר על הנושא. לפגוש תיכונים גם מהפריפריה הישראלית, שלאו דווקא מכירים את הנושא ואף מתנגדים לו, כיוון שחונכו בדרך שונה בתכלית (כמי שמגיעה מהפריפריה, הנושא מוכר וכואב לי).

ההחזון הוא שנוסף להרצאות הישירות על נשות הכותל, נפגוש עוד 30 קבוצות בשנה ונדבר על הדרת נשים מהמרחב הציבורי ובנוסף, שיחה נוספת על הדרת מהמרחב הדתי.

התכנות כלכלית

כן. הארגון קיים כבר 33 שנים ומנוהל עם תקציב שנתי

השפעה מגדרית

נשות הכותל הינו ארגון של נשים עם תמיכה של 10% גברים.

ההשפעה, כשיעבור מתווה הכותל בממשלה, תיגע בכל יהודי ויהודיה בישראל ובתפוצות, אך בעיקר יעזור לנשים לחזור להיות חלק שווה.

שיתוף הפרופיל