Miss Fix The Universe

ציפי גלעד

  • תחום : אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
  • איזור : ארצית
  • שם האירגון : עמותת מקור
  • שם המיזם : קידום והעצמת בני נוער במצבי סיכון באמצעות מוזיקה
  • שלב : פעיל מספר שנים

מיזם

עמותת מקור נעזרת בכוח המשיכה העצום של המוזיקה, בכדי להעניק לכל בן ובת נוער אפשרות לביטוי, להגשמה ולהשתתפות פעילה בחיי הקהילה. מתוך הכרה עמוקה בכוחה של המוזיקה לחולל שינוי אמתי, אנחנו פועלים ליצירת שוויון הזדמנויות בתחום ולמען הפיכת החיים עבור בני נוער בסיכון להרמוניים ומעוררי השראה. אנחנו מקימים ומפעילים מרכזי מוזיקה במוקדים של בני נוער בסיכון, בפרויקטים שונים, בהם הם לומדים לנגן, לכתוב, לשיר, לתקלט ולהופיע מול חברי קהילתם -ואף מעבר לכך. 

אימפקט החברתי

בפעילותנו אנחנו רוצים להשיג מספר מטרות מגוון, דרכן על פי אמונתנו נוכל לפעול למען חוסן חברתי ולעזור בבניית חברה שוויונית, בריאה וצודקת יותר. ברצוננו להשיג :

שוויון הזדמנויות אמתי בתחום המוזיקה עבור המספר הרב ביותר של בני נוער שניתן.

הנחלת כישורי חיים וערכים בסיסיים ומשמעותיים כגון: אחריות אישית וחברתית, טיפוח בטחון עצמי ותחושת מסוגלות, התמדה, משמעת עצמית, הקשבה והתחשבות    באחר, היכולת לחלום ולא פחות חשוב- היכולת להבין את הנדרש בכדי להגשים את החלום, ועוד. כל  זאת תוך כדי שמחה, הנאה, יצירתיות והתפתחות בתחום המוזיקלי.

בני הנוער עוברים תהליך משמעותי ביותר, כפי שניתן לראות הן מההישגים המרשימים שלהם, הן מתוך דבריהם והן מתוך מחקר הערכה ומדידה שביצע אנליסט חיצוני    לפרויקט שלנו. למשל- בשנה האחרונה משרתות שתי בוגרות שלנו מפרויקט ילדי המוסיקה בלהקות הצבאיות. 

חזון

מוזיקה היא הכלי, הדרך והמטרה. בני נוער במצבי סיכון יוכלו לעסוק במוזיקה בדיוק כמו כל אחד אחר בארץ.

מספר הילדים ובני הנוער החיים במצבי סיכון, שנחשפו ללמידה ועשייה מוזיקלית יציבה ומתמשכת, הלך וגדל מאז הוקמה העמותה. הצלחנו בתקציב מועט לעשות עבודה משמעותית עם מספר בני נוער רבים מאוד ולאורך זמן. במספרים - ב- 2009 – השנה בה הוקמה העמותה – היה מרכז מוזיקלי אחד וכשלושים בני נוער שלקחו חלק בפעילות. כיום ישנם כשנים עשר מרכזים הפועלים ברציפות ועוד קורסי מוזיקה רבים המשתנים משנה לשנה. וכ – 550 ילדים ובני נוער הנמצאים במצבי סיכון העוסקים במוזיקה באופן רציף באמצעות העמותה. מספר שהולך וגדל משנה לשנה.

את מודל הפעילות בנינו כך שבני נוער המשתתפים בפעילות ומגיעים ליעדים המוגדרים אותם קבענו בתכנית השנתית, בהכרח ישיגו את המטרות אליהן אנו חותרים.   במידה והם לא עמדו בכל הדרישות (הכוללות השתתפות בהרכב מוזיקלי, התמדה ואימון, יצירה אישית וכדו') לא יצליחו להגיע אל היעד השנתי ואל הגשמת המטרות.   בדומה לתיכון, בו ההישג נמדד במבחן המסכם את לימודי הנער, הרי שאצלנו ה"מבחן" הוא ההופעה ו/או הקלטת היצירה השלמה.

מדדי ההצלחה יהיו אם כך – מספר בני הנוער המשתתפים בתכנית, מידת ההתמדה שלהם בפעילות והרצף הלימודי הנרכש (נוכחות במפגשים, תרגול בבית) והתוצאות אליהן הם מגיעים, הנבחנות ביעדים שהוגדרו. (מידת ההתקדמות שלהם באופן אישי והשגת היעדים שהוגדרו עבור כל אחד מהילדים בנפרד ולקבוצה באופן משותף) ולבסוף מידת הקשר שהצליחה הפעילות לייצר בין המשתתפים לבין עצמם וביניהם לבין הקהילה בתוכה הם פועלים. 

 

התכנות כלכלית

למיזם היתכנות כלכלית מובנית. מודל הפעילות בעמותה נשען מתחילתו בעיקר על מקורות עצמיים. הגופים או הרשויות המבקשות לקיים את הפרויקט, משתתפות באופן משמעותי בעלויותיו. מתוך כך, העמותה כגוף, נסמכת הן על מספר רב של פרויקטים ושל גופים מממנים מחד והן על איכות הפעילות, המייצרת המשכיות והרחבה מאידך.

כמו כן אנו נתמכים ע"י משרד החינוך, מקבלים תקני בני שירות ובשנתיים האחרונות עוסקים גם בהפקת ערבי התרמה בהם משתתפים בני הנוער עצמם.  

השפעה מגדרית

באופן עקרוני המיזם פועל עבור בנים ובנות כאחד. יחד עם זאת, הבנות המשתתפות במיזם מקבלות מקום משמעותי בדרך בה הן מועצמות שכן קולן נשמע, ומתוקף הופעתן על במה, הן נחשפות לסיטואציות בהן הן הופכות להיות מודל לחיקוי ומשפיעות בקהילתן. עובדה זו מעצימה אותן באופן מיוחד ויוצא דופן

שיתוף הפרופיל