Miss Fix The Universe

קרן אור ארזי

  • תחום : אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
  • איזור : ארצית
  • שם האירגון : מרחב לצמיחה עסקית
  • שם המיזם : לייצר צמיחה כלכלית משמעותית לנשים
  • שלב : פעיל מספר שנים

מיזם

מלווה נשים, בעלות עסקים קטנים להגדלת הריווחיות בעסק מתוך נסיון והבנה של האמונות שעוצרות אותן מלהתקדם והלך הרוח התרבותי והחברתי שמקשה עליהן לממש את עצמן.

אימפקט החברתי

יותר נשים בסביבה העלו את רמת ההכנסה שלהן ובכך גם צמח הבטחון העצמי והרצון לחלום עוד ובגדול יותר.

האימפקט על הילדים שלהן הוא עצום ומשמעותי.

בנוסף, אחד הדברים שהם נר לרגלי הוא שיתוף מלא בידע שיש לי וביצירת שיתופי פעולה וחיבורים בין אנשים.

האימפקט על הנשים הוא בכך שהן מבינות את הכוח הרב שיש בשיתוף הידע ובכך מייצרות סביבן מעגלים נוספים של תמיכה ושיתוף המובילים לשיתופי פעולה וחיבורים נוספים שמייצרים עוד הצלחות עבורן.

חזון

החזון הוא שמספר קבוצות המאסטרמינד שלי יגדל פי 3

בכל קבוצה 10 נשות עסקים שיוצרות קבוצת כוח עסקית, רשת של ביטחון ותמיכה ושיתוף של ידע כמו המלצות וחיבורים למעגלים חיצוניים. היום יש 2 קבוצות, בינואר נפתחת השלישית ואני רואה את הקבוצות האלו כסמן של הצלחה לכל מי שנמצאת בה 

חשוב לי להדגיש כי אלו לא קבוצות נטוורקינג אלא קבוצות סיעור מוחות עסקי כשמטרה המוגדרת היא יצירת צמיחה כלכלית נוספת בעסק של כל אחת.

יעד מספרי: 9 קבוצות פעילות, כ90 נשים עד סוף שנת 2023

הצלחה תגיע כשהקבוצות יהיו מלאות ולפחות 80% מהמשתתפות ידווחו על עליה בהכנסה 6 חודשים לאחר שהצטרפו לקבוצה.

היום יש 20 נשים (10 בכל קבוצה) ואחוז ההצלחה עומד על 80%


התכנות כלכלית

כן, כל משתתפת משלמת סכום חודשי קבוע.

השפעה מגדרית

כן, עוזר לנשים להרוויח יותר כסף.

בנוסף, אני שמה דגש בעבודה איתן על אותן אמונות מגבילות והלך רוח חברתי שעוצר אותן. יחד אנחנו מנטרלות את האמונות ומייצרות אמונות חדשות שמובילות להצלחה. ההצלחה הזו מחלחלת גם לבתים והילדים גדלים בבית שבו אמא נותנת דוגמה אישית להצלחה

שיתוף הפרופיל