Miss Fix The Universe

יובי תשומה-כץ

  • תחום : אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
  • איזור : ארצית
  • שם האירגון : חברים בטבע
  • שם המיזם : "מתגלה"- מרחב נשים בירח מלא
  • שלב : פעיל מספר שנים

מיזם

נשים נתפסות כסוכנות שינוי, כמי שיכולות לחולל שינויים המתחילים באישה ומשם מתרחבים למשפחתה לקהילתה ולסביבתה. היכולת לחולל שינוי, לצד הצורך הדחוף בשינוי, הם שעומדים בבסיס התכנית "מתגלה" - תוכנית המכירה ביחס כלפי ישראלים אתיופים, ומתמודדת איתו באמצעות יצירת מרחב משותף להיכרות עמוקה - אישית ובין-מגזרית - דרך חידוש המנהג האתיופי העתיק וחיבור של נשים מכל הגילאים, הקבוצות והשכבות בחברה הישראלית, למפגש של דיאלוג ולימוד משותף, אחת לחודש לאור הירח.  


מתוך תוכנית ״מתגלה״ הוקם מיזם ״בית אמבוסה״ המספק הזדמנויות כלכליות לנשים אתיופיות באמצעות סדנה אינטראקטיבית המועברת על ידי חברי הקהילה, תוך שהוא מציע חוויה רב-תרבותית ייחודית לתיירים. האורחים מוזמנים לבקר באתר התוכנית, שם המארחים שלנו מציעים מגוון פעילויות, כגון הרצאות, מוזיקה, סמינרים לגינון אורגני, ביקורים בבתי ישראלים יוצאי אתיופיה, ארוחות מסורתיות ודיונים מעוררי תובנה - כל אלה נועדו להשיל אור על התרבות והמורשת היהודית האתיופית העשירה.

אימפקט החברתי

מטרות התכניות הן הורדת המחסומים והדעות הקדומות באמצעות הכרות סביב יצירת קשר אישי, בין קבוצות ומגזרים בקהילה האתיופית ובחברה הישראלית בכלל; חידוד המשותף על פני השונה באמצעות התנסות וחוויה משותפת החוזרת על עצמה מדי חודש והופכת לחלק חשוב בחיי המשתתפות; יצירת מרחב בטוח, לא-שיפוטי ומאפשר להיכרות וללמידה של נשים מכל הקבוצות והמגזרים בגילאים שונים בחברה הישראלית וחיזוק כוחן של נשים כסוכנות של שינוי בר קיימא בחברה הישראלית.


בשל הדגש של התוכנית על חגיגת התרבות האתיופית, המשתתפות יכולות לבטא את החוזקות שלהן, ואת כישוריהן; האמצעות התוכנית קבוצת הנשים מקבלות את הבסיס לפיתוח כלכלי, שבסופו הופך למניב הכנסה.

האימפקט החברתי של המיזם:

1. שינוי מעמדן החברתי של המשתתפות (ניידות חברתית-כלכלית).

2. פיתוח המוטיבציה לשייכות

3. העצמת הביטחון העצמי בקרב הקבוצה

4. סיוע לנשים במציאת עבודה

חזון

חזון התוכנית הוא שכפול תוכנית ״מתגלה״ בערים נוספות ברחבי ישראל.

150 נשים שיצרפו למפגשים מתגלה.

20 נשים מבוגרות ( 50+), יוצאות אתיופיה אשר יפתחו ערוץ הכנסה דרך המיזם.


התכנות כלכלית

נשים המשתתפות בפרויקט ״מתגלה״ משלמות כרטיס השתתפות המהווה את ההכנסה השוטפת.

מבחינת התכנות המיזם:

הקמת מרכז הכשרה להפצת מרחב מתגלה  ( 10 יישובים חדשים) : 150 אלף ש״ח. 

בית אמבוסה : 70 אלף ש״ח.

השפעה מגדרית

למיזם השפעה מגדרית משמעותית על קהל יעד של כ- 150  נשים והוא תורם להעצמה נשית בקרב קהילת יהודי אתיופיה ובכלל.

שיתוף הפרופיל