Miss Fix The Universe

יעל רם

  • תחום : אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
  • איזור : ארצית
  • שם האירגון : דור המאה 21
  • שם המיזם : מיזם חברתי פוליטי
  • שלב : הקמה

מיזם

דור המאה 21 הוא ערוץ חברתי פוליטי שהקמתי למען קידום חוק ״חבר הכנסת ה121״ חוק שנותן לאזרחים אפשרות לכתוב הצעות חוק והצעות החוק שיכתבו האזרחים שיקבלו 50 אלף חתימות מאזרחים נוספים יגיעו לקריאה ראשונה בכנסת

אימפקט החברתי

נותן את הבמה לאזרחים לקחת חלק בפוליטיקה ובהחלטות מעבר רק להצביע פעם ב4 שנים

חזון

החזון הוא שהחוק יעבור ואזרחים וחברי הכנסת יקחו בו חלק פעיל

בפלטפורמה שהקמתי יש אפשרות לכל האנשים ליצור קשר ישיר ואישי עם חברי הכנסת כך שצריך את שני צידי המפתח

התכנות כלכלית

בכדי שהמיזם יצליח צריך עזרה ותמיכה מאנשי מקצוע , כך שהכסף יכול מאוד לתרום גם לחלק המקצועי וגם לשיווק ופרסום שעולה כסף 

אבל אין מטרות רווח אישי , הפעילות שלי היא בהתנדבות מלאה

השפעה מגדרית

המיזם יכול לאפשר להעלות חוקים שיכולים לקדם פערי מגדר אבל לא באופן ישיר

https://youtu.be/A9wLnQb1uMk
שיתוף הפרופיל