Miss Fix The Universe

שגית זילברברג

  • תחום : אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
  • איזור : ארצית
  • שם האירגון : עמותת אשנ״ב ומרכז הורשת
  • שם המיזם : BIT- Be an inspiring TikToker
  • שלב : הקמה

מיזם

במסגרת פרוייקט מעורבות חברתית בתיכונים, תיכוניסטים עוברים הכשרה בתחום הבטיחות ברשת וברשתות החברתיות בפרט במטרה להעביר פעילויות לילדי חט״ב הנמצאים ברשתות החברתיות.

במסגרת המיזם ילמדו המתנדבים גם איך להכין סרטוני טיקטוק מגניבים על ידי טיקטוקרים מקצועיים.

תלמידי החט״ב יכינו סרטונים העוסקים בנושאי ההתנהלות הנבונה ברשת ובסוף השנה יתקיים אירוע בו יבחרו שלושת הסרטונים המוצלחים ביותר ואלה יקודמו בפלטפורמה של טיקטוק מספר חודשים עד לשבוע הבטיחות ברשת של השנה העוקבת

אימפקט החברתי

חלק ניכר מעולמנו מתנהל ברשת וברשתות החברתיות בפרט. מאחר שכך, עלינו לדאוג לכך שדור העתיד ישכיל להתנהל ברשת במורה אחראית ותורמת לחברה. במסגרת הפרוייקט, ילדים יהיו אלה שיעניקו לילדים אחרים כלים לההתנהלות מיטבית ברשת ובכך יהפכו למעורבים  פעילים ביצירת דור העתיד שיודע לזהות את ההזדמנויות ברשת, לייצר שיח מכבד ותורם, לצרוך ולהפיץ מידע ברשת בצורה אחראית, לשמור על התדמית הדיגיטלית שלנו, לשמור על הפרטיות, למנוע בריונות ברשת ועוד

חזון

החזון שלנו הוא להגיע בשנתיים הראשונות לחמש ערים לפחות כשבכל עיר יגויסו בין 20 ל-40 מתנדבים אשר יכנסו לפחות שלוש פעמים לכל כיתה - לפחות שלוש חט״ב  (כ-3500 תלמידי חט״ב בכל עיר)

הצלחה מבחינתנו היא הפיכת המיזם לויראלי, לעודד עוד עיריות להצטרף ובהמשך להופכו לבינלאומי

התכנות כלכלית

למיזם יש פוטנציאל חברתי יותר מאשר כלכלי אך ביכולתו לייצר מקומות עבודה עבור מדריכים שיעבירו הכשרות לתלמידים המתנדבים ועובדים אשר יתפעלו ברמת האופרטיבית את המיזם.

כמו כן בכוחו של המיזם לעודד ארגונים מהתעשייה לייצר תוכן פרסומי שעונה לערכים שהמיזם מבקש להפיץ

השפעה מגדרית

כחלק מההכשרה מקבלים המתנדבים כלים לפעילויות בתחושת השיוויון המגדרי ברשת

שיתוף הפרופיל