Miss Fix The Universe

עדי מוהל

  • תחום : אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
  • איזור : ארצית
  • שם האירגון : "מגרש משלה"
  • שם המיזם : פלטפורמה להנגשת ידע מחקרי וכלים מעשיים לשימור וקידום נערות בעולם הספורט
  • שלב : הקמה

מיזם

מחקרים מרחבי העולם מספקים היום מגוון נתונים לגבי ההבדלים בחסמים ובצרכים של  נערות בספורט. ההבנה של החסמים והצרכים השונים היא מפתח לגיוס ושימור ילדות נערות  ונשים בכל הגילאים, ויותר נשים שנהנות מהיתרונות האישיים, החברתיים והבריאותיים של  הספורט. יחד עם זאת, עולם הספורט עדיין אינו מנצל את המשאב הזה. כיום ישנו ניתוק בין הידע האקדמי הרב שנצבר בתחום הספורט והמגדר שנותן כלים רבים  לעבודה נכונה עם ילדות ונערות, לבין המאמנות והמאמנים המלווים אותן בשטח. מאמנות ומאמנים עדיין מקיימים שיח, תפיסות עולם שיטות אימון שמבוססים על תפיסות  ושיטות שנבנו למען ספורטאים בנים, ואינם מיישמים את הידע שנצבר לגבי אימון בנות.  זאת משום שהידע הזה אינו חלק מתוכנית ההכשרה שלהם, ובמקרים רבים אף סותר את  התפיסות והשפה הרווחת בעולם הספורט. 

"מגרש משלה" פועל להנגשת ידע לגיוס ושימור ילדות נערות ונשים באמצעות תרגום ידע אקדמי לכלים פרקטיים בעבודה עם ספורטאיות באמצעות:

1.פודקאסט העוסק בסוגיות בוערות בתחום

2.אתר ודף פייסבוק החושפים חוקרות וחוקרים בתחום בישראל, טיפים מנסיונם של מאמנות ומאמנים, ושיתוף ברעיונות ומיזמים לקידום ספורטאיות. 

3. כנסים להורים ולאנשי מקצוע בנושא אימון ספורטאיות מזווית מגדרית. 

4. סדנאות והרצאות לצוותי אימון וספורטאיות.

5. תוכניות מנהיגות לספורטאיות צעירות. 


אימפקט החברתי

השראה

העלאת מודעות וחשיפה למידע קיים בתחום המגדר והספורט - הנגשת ידע אקדמאי על אימון ילדות ונערות ותרגומו לשפה ולכלים פרקטיים לעבודה היום יומית של צוותי האימון בשטח. במה לחוקרות/ים מתחום המגדר והספורט חשיפה ועידוד לחוקרות וחוקרים העוסקים בתחום, והפצת תובנות המחקר שלהן.ם לקהל הרחב.

 

חידוש

יצירת תוכניות מבוססות חיבור שטח-אקדמיה, בחינת סוגיות אקטואליות של אימון ילדות, נערות ונשים, דרך נקודת מבט מגדרית, ונתונים מחקריים, לצד שיתוף ידע של נשות ואנשי ספורט ותיקים.

 

השפעה

הטמעה מגדרית ויצירת תוכניות הכשרה בקורסים והשתלמויות מאמנים, מדריכים ובאקדמיה. בניית כלים, תכנים, תוכניות והכשרות מבוססות ידע מחקרי ונסיון מהשטח, לקידום מרחב ספורטיבי המאפשר לספורטאיות למצות את מלוא הפוטנציאל שלהן ולהתמיד בספורט לאורך זמן.

חזון


הכשרת מאמנים ומאמנות לעבודה המותאמת לצרכים וחסמים של ספורטאיות  באמצעות הטמעת תוכן מגדרי בקורסי הכשרה והשתלמויות למדריכים ומאמנים בכלל ענפי הספורט. 

העלת מודעות ושינוי תפיסות מגדריות בקרב הורים לספורטאיות, או ספורטאיות פוטנציאליות

מתן במה וחשיפה לחוקרות וחוקרים העוסקים בתחום הספורט והמגדר בישראל ולידע הייחודי שלהן/ם

שינוי שיח הספורט באופן שנותן מקום לפרספקטיבה נשית

העלאת אחוזי הנשים בעמדות השפעה במנהיגות באמצעות בניית תוכניות מבוססות מחקר ותוכניות מצליחות בעולם.

התכנות כלכלית

עסקי: ספונסרים , לקוחות (סדנאות והרצאות)

ממשלתי: תמיכה ממשלתית לקידום ידע מחקרי על נשים בספורט
חברתי: קרנות פילנתרופיות
השפעה מגדרית

המיזם מקדם את ההבנה לפיה ספורטאיות וספורטאים מתמודדים עם חסמים שונים והם בעלי צרכים שונים, ומאפשר למאמנים/ות ולהורים לתת להן את המענה לו הן זקוקות. הידע שנאסף על ידי חוקרים מובילים בתחום, יתורגם לתוכניות עבודה וכלים פרקטיים לעבודה יום יומית עם נערות מתוך הבנה והתייחסות לצרכים והחסמים הייחודים להן. זאת על מנת לייצר עבורן סביבת ספורט בטוחה, נעימה ואטרקטיבית שתשמור אותן בספורט לאורך כל חייהן.

שיתוף הפרופיל