Miss Fix The Universe

טל חמווי

  • תחום : אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
  • איזור :
  • שם האירגון : ״המכללה״
  • שם המיזם : בית ספר חברתי לנשים החוזרות למעגל התעסוקה.
  • שלב : פעיל מספר שנים

מיזם

״המכללה״ הוקמה מתוך החזון שלכל אשה מגיעה הזכות להתפרנס ממקצוע המשקף את רצונותיה, שאיפותיה וחלומותיה. לטובת כך אנו מפעילות הכשרות מקצועיות ייעודיות במגוון תחומים המותאמות לנשים במצבי זנות ואלימות ומחלקת תעסוקה לטובת השתלבות מיטבית בעבודה. 


אימפקט החברתי

במהלך שנות פעילותנו (כמעט 6), העברנו 131 הכשרות ללמעלה מ200 תלמידות.

השנה התקיימו 43 הכשרות ללמעלה מ100 תלמידות. 

21 תלמידות מתוך 29  שלמדו השנה והיו בזנות, יצאו ממנה במהלך הלימודים. 


חזון

החזון שלי הוא כי כל אשה שתרצה לצאת מהזנות תוכל לעשות כן ולהתפרנס מעבודה בעלת אופק תעסוקתי ופרנסה. 

אנו שואפות כי 200 תלמידות ילמדו ב״המכללה״ שנה הבאה, ו80 אחוז  לפחות מהנשים שמועמדות להשמה ישתלבו בעבודה ויחזיקו מעמד. 

לפתח את פעילות ״המכללה״ במקומות נוספים ולייצר מענים עבור התלמידות בתחום הדיור. 

הצלחה בשבילי היא כשתלמידה מצליחה להגשים את המטרות שהציבה לעצמה. 

התכנות כלכלית

״המכללה״ מקבלת מימון מקרנות שונות, חלקן כבר כמה שנים. בנוסף, בשנה האחרונה יצרנו שותפות עם משרד הרווחה ועם ביטוח לאומי. אנו תרות כל העת אחר פתרונות ברי קיימא יצירתים ומתאימים שיגדילו את המשאבים והיציבות הכלכלית של ״המכללה״

השפעה מגדרית

״המכללה״ קמה מתוך ראייה פמיניסטית כי לכל אשה מגיעה הזכות להתפרנס באופן התואם את שאיפותיה, חלמותיה ורצונותיה ופועלות לפי עקרונות פמיניסטיים. 

מטרות הפרוייקט אינן רק פרקטיות במובן של לימוד מקצועי, אלא גם הנחלת ידע פמיניסטי לתלמידות על מנת ליצור הבנה כי מציאות  חייהן שזורה בהטמעות חברתיות להלחם כנגדן וליצור עבור כולנו מציאות מתוך ראייה חברתית פמיניסטית.  המוטו שלנו הוא ״כשנשים תומכות בנשים קורים דברים מופלאים״ ועל פי כך אנחנו פועלות.

מעבר לכך, אנו משמיעות את הקול של ״המכללה״ באירועים משמעותיים כמו יום המאבק באלימות כלפי נשים ויום האשה. 

שיתוף הפרופיל