Miss Fix The Universe

חגית גינזבורג

  • תחום : אקטיביסטיות בתחום צדק חברתי
  • איזור : ארצית
  • שם האירגון : מדליקות את האור
  • שם המיזם : החלמה ממערכות יחסים עם נרקסיסטים באמצעות הומור
  • שלב : תכנון

מיזם

סדנת סטנדאפ שבה מעבדות באמצעות הומור וכלים מעולמות הסטנדאפ מערכות יחסים עם נרקסיסטים והחלמה מגזלייטינג בזוגיות, חברות, עבודה ויחסים במשפחה. 

אימפקט החברתי

העלאת המודעות לגזלייטינג ולזיהוי של מאפיינים נרקסיסטים באדם העומד מולנו, שחרור מתחושת האשמה העצמית ולקיחה מחודשת של הכוח הטמון בנו באמצעות הכלי המדהים ביותר - הומור. 

חזון

להגיע לכמה שיותר נשים שעדיין משלמות מחיר על מערכות יחסים שניהלו עם נרקסיסטים ונושאות בלבן אשמה. בנות להורים נרקסיסטים, בנות זוג, אחיות, חברות ועובדות. 

הצלחה מבחינתי תהיה לקיים 2-3 סדנאות בשבוע (כל סדנה נמשכת שלושה וחצי חודשים), עם עשר משתתפות. כלומר 30 בוגרות מדי רבעון. 

ההצלחה האמיתית תהיה לראות אותן עולות בסוף התהליך עם קטע סטנדאפ שעוסק בטראומה שלהן. צוחקות עליה, משתחררות ממנה ומקבלות את הכוח שלהן בחזרה. 

התכנות כלכלית

בהחלט. ניתן גם לייצר גרסת און ליין מונחית. 

השפעה מגדרית

בהחלט! העצמה של נשים שנפלו קורבן לנרקסיסטים. 

שיתוף הפרופיל