Miss Fix The Universe

לי כהן

  • תחום : אקטיביסטיות סביבתיות
  • איזור : בינלאומי
  • שם האירגון : TexTree
  • שם המיזם : פתרון לשאריות פסולת טקסטיל תעשייתי
  • שלב : הקמה

מיזם

מזה שנתיים אני עובדת על המיזם שלי שמהותו מציאת פתרון לשאריות פסולת הטקסטיל התעשייתי, אשר נותרים כחלק מהליך הייצור של הבגדים במפעלים הרבים בעולם ואשר לבסוף מוטמנים באדמה וכידוע אינם מתכלים.

שאריות פסולת אלו מהוות כ - 19,000,000 מיליון טון בשנה ומורכבות בין היתר ממאשבי טבע אדירים, אשר הגידול שלהם דורש כמויות אדירות של מים מדי שנה ושטחי אדמה אדירים.


אימפקט החברתי

פתרון לשאריות פסולת הטקסטיל אשר נטמנות באדמה מדי שנה.

חזון

החזון הוא להתאגד כחברה בקרוב, לגייס כסף ולהעמיק את המחקר לשם שיפור ודיוק המוצר.

בהמשך להגיע ללקוחות ושווקים בעולם, שהם קהל היעד העיקרי

התכנות כלכלית

כן.

בהשוואה למתחרים, המוצר שאני מפתחת יהיה זול בכ- 50% וטוב בדיוק כמו המתחרים.

השפעה מגדרית

לא.

שיתוף הפרופיל