Miss Fix The Universe

הילה בקשי

  • תחום : אקטיביסטיות בתחום ה ESG והאימפקט
  • איזור : בינלאומי
  • שם האירגון : לא קיים
  • שם המיזם : המיטאפיסטיות
  • שלב : פעיל מספר שנים

מיזם

המיטאפיסטיות היא קהילת נשים ממקצועות ההייטק הקמה במטרה לעודד נשים להגיע למיטאפים טכנולוגים ומקצועיים על מנת להנכיח אותן במרחב, לעודד אותן לצרוך תוכן מקצועי ועל הדרך לייצר הזדמנויות מקצועיות דרך נטוורקינג עם בעלי השפעה. 

אימפקט החברתי

הגדלת מספר הנשים המשתתפות באירועים מקצועיים וטכנולוגים גם כקהל וגם על הבמה.

יצירת בנצ'מארק ייצוגי שווה לנשים וגברים כאוטוריטות מקצועיות.

עידוד מארגני כנסים ומיטאפים לייצוג שווה. 

חזון

החזון שלי הוא יצירת מרחב שיתופי-מקצועי לנשים ממקצועות ההייטק ולנשים בכלל, העלאת הביטחון והערך העצמי שלהן, קידום מקצועי והגדלת מרחב ההשפעה שלהן באמצעות קשרים. הקהילה פעילה כרגע בישראל ובניו יורק ועתידה להתרחב גם לערים נוספות בארה"ב וערים מרכזיות באירופה. 

הקהילה דוברת עברית והקהל המיועד ישראלי.

במלאת 3 שנים לקהילה (מרץ 2022), אנחנו עתידות למנות כ20,000 חברות בישראל וכ1,000 נוספות בניו יורק. 


התכנות כלכלית

כן

השפעה מגדרית

בהחלט. מאז הקמתנו, הצלחנו להעלות את הנוכחות הנשית במיטאפים בכ400% ויצרנו בנצ'מרק שוויוני למארגני מיטאפים ואירועים בכלל, ברמה הארצית. 

שיתוף הפרופיל